En erfaren yngling! - Med rötterna i Småland

Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa.
Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med utvecklat utbud av produkter och tjänster.

Ständig utveckling och förnyelse för att anpassa verksamheten till förändringar i omvärlden och marknadens behov har alltid präglat verksamheten och gör så än i dag. Vår gemensamma historia är en blandning av tillfälligheter och målmedvetna val – av människor som tagit tillvara på sina chanser.

Ägare & företagsledning

Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med utvecklat utbud av produkter och tjänster.
Ständig utveckling och förnyelse för att anpassa verksamheten till förändringar i omvärlden och marknadens behov har alltid präglat verksamheten och gör så än i dag. Vår gemensamma historia är en blandning av tillfälligheter och målmedvetna val – av människor som tagit tillvara på sina chanser.

Fameco Group ägs i dag av en grupp personer som har haft ledande befattningar inom svensk industri och näringsliv. Företagsledningen, som också är delägare i företaget, utgörs av en grupp personer med blandad bakgrund och erfarenhet. Flera personer i ledningen har skolats inom bilindustrin och har själva varit kunder med den kunskap och erfarenhet detta bär med sig. Fameco Group ägs och drivs alltså av människor med bred kunskap om och förståelse för vad det krävs av en leverantör och partner inom modern industri.

Produkt i förändring - Fastening economy

Ordet produkt har med tiden fått en ny innebörd, från att ha varit likställt med en detalj till att i dag omfatta allt från kunskap och rådgivning i konstruktionsskedet till produktionsanpassade förpackningar och försörjningsmodeller samt kostnadseffektiva lösningar för reservdelsförsörjning.

Som en logisk effekt av detta har också fokus flyttats från lägsta artikelpris till lägsta totala kostnad. Vi är alltid intresserade och nyfikna på att tillsammans med våra kunder utveckla och testa nya vägar för att hitta de bästa lösningarna. Redan i dag sköter vi tex. delmontage åt några av våra kunder och i vissa fall köper vi in de detaljer som skall ingå, allt för att skapa rationella och kostnadseffektiva produkter.

Vi tror att det finns stora möjligheter att utveckla vår roll till att omfatta ett större ansvarstagande för en större del av produkten. Hur denna roll kommer att utvecklas och se ut kommer naturligtvis att avgöras av våra kunders behov, visioner och nytänkande tillsammans med vår vilja, innovationskraft och handlingskraft.

Fastening economy

Det är inte bara inom vår egen tillverkning som vårt synsätt och angreppssätt har utvecklats och förändrats. Även inom produktområdet fästelement har vi genomgått samma anpassning till dagens och morgondagens krav på helhetssyn med kompletta servicelösningar och totalkostnad i fokus.

Inom traditionell monteringsindustri, där fästelement ofta används i stor omfattning, utgör ofta priset för själva artikeln i förbandet bara 20% av den totala kostnaden. Konstruktion, upphandling, kvalitetssäkring, lagerhållning, logistik, administration, reservdelshållning och inte minst själva monteringskostnaden utgör den stora kostnadsmassan. Här finns stora pengar att spara.

Ändå har historiskt nästan all fokus i jakten på lägre kostnader lagts på att försöka pressa själva artikelpriset. Artikelpriset kommer alltid att vara viktigt men vi vill också hjälpa vår kund att bearbeta de andra 80% i jakten på kostnadseffektivitet. Om du håller med oss kan vi tipsa dig om att gå in på vår hemsida och dela våra filmatiserade tankar om detta.

”Make or Buy?” - Bästa ekonomin

En klassisk fråga är om man skall köpa sina produkter direkt från tillverkaren eller via en grossist. Det ena ger ett lägre pris utan mellanhänder men medför ett behov av aktivt engagemang i många leverantörer.

Det andra är enklare och bekvämare men kan innebära att en mellanhand också skall ha sitt påslag. Det optimala vore väl att kunna få det bästa ur båda världar? Vi tog i varje fall det som en logisk utgångspunkt när vi beslutade att både utveckla vår egen tillverkning och vår tradingverksamhet.

Att tillverka själva ger inte bara möjligheten till nära samarbete med kunden i det tidiga konstruktionsskedet utan ger också en hög beställarkompetens i de fall det är mer förmånligt att handla upp produkten externt. Detta gäller inte bara själva detaljen utan också sådant som tex verktyg och ytbehandling.

Ta chansen du med! - Starkare konkurrenskraft

Vi hoppas att vi gett dig en bild av hur vi tänker och jobbar. Nu är vi nyfikna på hur behoven ser ut och hur tankarna går i ert företag? Kan vi göra bra affärer ihop? Kan vi tillsammans stärka er konkurrenskraft genom att skapa smartare lösningar ihop än vad era konkurrenter gör med sina leverantörer? Detta vill vi gärna prata med er om.

Från idé till färdig produkt - Allt under ett tak

För att kunna vara med och påverka och verkligen göra skillnad, vill vi gärna engagera oss från första idé till sista dagen på reservdelshyllan.

Vår verksamhet är uppbyggd på den grundtanken. Låt oss visa dig hur vi kan vara din leverantör från idéstadiet till löpande, säkra leveranser. Vi har sedan många år tillbaka egna verktygskonstruktörer som tillsammans med våra produktionstekniker och personer med ett gediget materialkunnande, i ett tidigt skede kan bistå med mycket kunskap. Att göra rätt från början är ledord inom vårt företag.

Det är viktigt att redan i konstruktionsskedet ha med sig kunskap om vilken konstruktion och vilket materialval som ger rätt funktion till rätt kvalitet och som, icke att underskatta, medger en kostnadseffektiv tillverkning. Att sätta in rätt kunskap i detta skede är nog det som över tiden påverkar produktens kostnad mer än något annat.

Moderna processer i ständig utveckling

Fameco Group har sin historia och bas i tillverkning av plåtkomponenter och rullgängade detaljer samt tillverkning och ”trading” av fästelement. Under de senaste åren har tillverkningsprocesserna trimmats, maskiner bytts ut eller kompletterats med rationell kringutrustning. Många manuella processer har automatiserats och med personalens medverkan går vi allt mer mot vår variant av ”lean production” och kontinuerligt förbättringsarbete.

Det nya kundanpassade synsättet har styrt de investeringar som gjorts, allt för att skapa den bredd som krävs för att hänga med och kunna vara en komplett partner för framtiden. Detta har som komplement till stansning, pressning, trådbockning och rullgängning fört med sig investeringar inom tillverkningsområden såsom svarvning, laserskärning och kantbockning.

I samma anda planerar vi nu för att i nästa steg komplettera med bland annat svetsning. Vilka ytterligare steg som tas avgörs av morgondagens behov för att kunna möta våra kunders krav på kompletta produkter och flexibilitet.

Ägare & företagsledning

Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med utvecklat utbud av produkter och tjänster.
Ständig utveckling och förnyelse för att anpassa verksamheten till förändringar i omvärlden och marknadens behov har alltid präglat verksamheten och gör så än i dag. Vår gemensamma historia är en blandning av tillfälligheter och målmedvetna val – av människor som tagit tillvara på sina chanser.

Fameco Group ägs i dag av en grupp personer som har haft ledande befattningar inom svensk industri och näringsliv. Företagsledningen, som också är delägare i företaget, utgörs av en grupp personer med blandad bakgrund och erfarenhet. Flera personer i ledningen har skolats inom bilindustrin och har själva varit kunder med den kunskap och erfarenhet detta bär med sig. Fameco Group ägs och drivs alltså av människor med bred kunskap om och förståelse för vad det krävs av en leverantör och partner inom modern industri.

Fastening economy

Det är inte bara inom vår egen tillverkning som vårt synsätt och angreppssätt har utvecklats och förändrats. Även inom produktområdet fästelement har vi genomgått samma anpassning till dagens och morgondagens krav på helhetssyn med kompletta servicelösningar och totalkostnad i fokus.

Inom traditionell monteringsindustri, där fästelement ofta används i stor omfattning, utgör ofta priset för själva artikeln i förbandet bara 20% av den totala kostnaden. Konstruktion, upphandling, kvalitetssäkring, lagerhållning, logistik, administration, reservdelshållning och inte minst själva monteringskostnaden utgör den stora kostnadsmassan. Här finns stora pengar att spara.

Ändå har historiskt nästan all fokus i jakten på lägre kostnader lagts på att försöka pressa själva artikelpriset. Artikelpriset kommer alltid att vara viktigt men vi vill också hjälpa vår kund att bearbeta de andra 80% i jakten på kostnadseffektivitet. Om du håller med oss kan vi tipsa dig om att gå in på vår hemsida och dela våra filmatiserade tankar om detta.

Make or buy – Bästa ekonomin

En klassisk fråga är om man skall köpa sina produkter direkt från tillverkaren eller via en grossist. Det ena ger ett lägre pris utan mellanhänder men medför ett behov av aktivt engagemang i många leverantörer.
Det andra är enklare och bekvämare men kan innebära att en mellanhand också skall ha sitt påslag. Det optimala vore väl att kunna få det bästa ur båda världar? Vi tog i varje fall det som en logisk utgångspunkt när vi beslutade att både utveckla vår egen tillverkning och vår tradingverksamhet.

Att tillverka själva ger inte bara möjligheten till nära samarbete med kunden i det tidiga konstruktionsskedet utan ger också en hög beställarkompetens i de fall det är mer förmånligt att handla upp produkten externt. Detta gäller inte bara själva detaljen utan också sådant som tex verktyg och ytbehandling.

Moderna processer i ständig utveckling

Fameco Group har sin historia och bas i tillverkning av plåtkomponenter och rullgängade detaljer samt tillverkning och ”trading” av fästelement. Under de senaste åren har tillverkningsprocesserna trimmats, maskiner bytts ut eller kompletterats med rationell kringutrustning. Många manuella processer har automatiserats och med personalens medverkan går vi allt mer mot vår variant av ”lean production” och kontinuerligt förbättringsarbete.

Det nya kundanpassade synsättet har styrt de investeringar som gjorts, allt för att skapa den bredd som krävs för att hänga med och kunna vara en komplett partner för framtiden. Detta har som komplement till stansning, pressning, trådbockning och rullgängning fört med sig investeringar inom tillverkningsområden såsom svarvning, laserskärning och kantbockning.

I samma anda planerar vi nu för att i nästa steg komplettera med bland annat svetsning. Vilka ytterligare steg som tas avgörs av morgondagens behov för att kunna möta våra kunders krav på kompletta produkter och flexibilitet.

Från idé till färdig produkt

För att kunna vara med och påverka och verkligen göra skillnad, vill vi gärna engagera oss från första idé till sista dagen på reservdelshyllan. Vår verksamhet är uppbyggd på den grundtanken. Låt oss visa dig hur vi kan vara din leverantör från idéstadiet till löpande, säkra leveranser. Vi har sedan många år tillbaka egna verktygskonstruktörer som tillsammans med våra produktionstekniker och personer med ett gediget materialkunnande, i ett tidigt skede kan bistå med mycket kunskap. Att göra rätt från början är ledord inom vårt företag.

Det är viktigt att redan i konstruktionsskedet ha med sig kunskap om vilken konstruktion och vilket materialval som ger rätt funktion till rätt kvalitet och som, icke att underskatta, medger en kostnadseffektiv tillverkning. Att sätta in rätt kunskap i detta skede är nog det som över tiden påverkar produktens kostnad mer än något annat.

Fameco Group i dag – En partner med bredd


Vad har hänt med gruppen familjeföretag sedan Fameco Group bildades? Vårt fokus på att utvecklas till en partner med bredd i processer och produktutbud har blivit ännu tydligare.

Från att för 10 år sedan ha varit en mer traditionellt processorienterad legotillverkare har vi styrt mot målet att bli en kundanpassad partner. Man kan säga att vi gått från att försöka hitta kunder och produkter som passade våra maskiner till att investera och utveckla lösningar som passar våra kunders behov.

Det ligger en stor skillnad i detta. Det innebär att tänka och jobba i ett perspektiv av långsiktigt partnerskap med delat ansvar för ständiga förbättringar och ständigt sökande efter nya lösningar. Vi är medvetna om att konsumenten alltid förväntar sig en ständigt utvecklad och förbättrad produkt för sina pengar. Vår kunds framgång är också vår framgång.

Kontakta oss.

Lämna ditt namn och email adress tillsammans med ett meddelande om vad vi kan hjälpa dig med.
Eller ring oss på 
0370-258 00.

Från Hemsidan

Logo-493x94

 

 Fameco Group AB

Phone: +46 (0)370 258 00
Fax: +46 (0)370 221 89
Visiting address: Fameco Group AB, Flöjelebergsgatan 1C, 431 37 Mölndal
Mailing address: BOX 68, SE-330 33, Hillerstorp
E-mail: info@fameco.se

 

Logo-493x94