icon

Kvalitets- och miljöpolicy


FAMECO Group skall under lönsamhetskrav tillhandahålla fästelement, plåt- och trådkomponenter och system av dessa samt service kopplad därtill på ett sådant sätt att kundernas behov i alla led tillfredställs. Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar och vi skall i varje affär vara en god referens till ytterligare affärsförbindelser.

FAMECO Group följer tillämpliga standarder, gällande lagstiftning och förordningar samt visa öppenhet i kvalitets- och miljöfrågor. För att uppnå en bättre totalkvalitet och för att förhindra miljöföroreningar måste vårt kvalitets- och miljötänkande fortlöpande vidareutvecklas och ständigt förbättras. Samtliga medarbetare  informeras kontinuerligt och utbildas så att vi har goda förutsättningar att fullfölja våra åtaganden, kunna vara engagerade i företagets kvalitetsutveckling och vara delaktiga i vår ambition att ständigt förbättra vår verksamhet med avseende på inre och yttre miljö.

Mölndal den 25 februari 2015
FAMECO Group AB
Gunnar Andersson, VD

Kontakta oss.

Lämna ditt namn och email adress tillsammans med ett meddelande om vad vi kan hjälpa dig med.
Eller ring oss på 
0370-258 00.

Från Hemsidan

Logo-493x94

 Fameco Group AB

Telefon: +46 (0)370 258 00
Fax: +46 (0)370 221 89
Besöksadress: Fameco Group AB,Flöjelebergsgatan 1C, 431 37 Mölndal
Postadress: BOX 68, SE-330 33, Hillerstorp
E-mail: info@fameco.se

Logo-493x94